2022-2023 учебна година

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

1. Тема на обучителния семинар: STE(A)M - концепция и приложение в образованието. Място на провеждане: СУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Калековец, Период: февруари-май 2023 г. Начален и краен час: 09.00 - 17.00 ч. Наименование на обучителната организация: Евроклас Консулт ЕООД. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 32

2. Тема на обучителния семинар: Развитие на личностния потенциал на децата  и учениците чрез диференцирано и персонализирано обучение. Място на провеждане: СУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Калековец, Период: февруари - май 2023 г. Начален и краен час: 09.00-17.00 ч. Наименование на обучителната организация: РААБЕ Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 32

3. Тема на обучителния семинар: Формиране на умения за активно учене. Развиване на критичното и конструктивно мислене у учениците от 1 до 12 клас. Място на провеждане: СУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Калековец, Период: февруари - май 2023 г. Начален и краен час: 09-17.00 ч. Наименование на обучителната организация: РААБЕ Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 32