публикувано на 16.10.2018 г.

ОбУ "Свети свети Кирил и Методий", село Калековец

ОБЯВЯВА

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

за Периодични доставки на дизелово гориво за отопление на сградата на Обединено училище "Свети свети Кирил и Методий" - с. Калековец, находяща се на улица "Демокрация" № 9, според зададените технически параметри на поръчката, за отоплителен сезон 2018-2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

/files/13497/ckfinder/images/docx_Obrazec_Obqava-aktual_1.doc

/files/13497/ckfinder/images/0.1-Zagl-str-KAL_1.docx

/files/13497/ckfinder/images/1-TEHN-SPEC.docx

/files/13497/ckfinder/images/2-INFO-Predmet-izpulnenie-plashtane-tsena.docx

/files/13497/ckfinder/images/3-KRITERI-OTSENKA.docx

/files/13497/ckfinder/images/4-UKAZANIQ-POPULVANE-OFERTI.docx

/files/13497/ckfinder/images/5-Informatsiq-vunshen-spetsialist.docx

/files/13497/ckfinder/images/6-Tehn-predl-obrazets-obr-1.docx

/files/13497/ckfinder/images/7-Tsenovo-predlogenie.docx

/files/13497/ckfinder/images/8-Dekl-sugl-podizp-KAL.docx

/files/13497/ckfinder/images/9-proekt-dogovor.docx

/files/13497/ckfinder/images/ESPD-BG1.doc

/files/13497/ckfinder/images/README.txt

/files/13497/ckfinder/images/espd-request.xml

Протокол на комисия от 24.10.2018 г.

Утвърден протокол на комисия от 25.10.2018 г.

публикувано на 05.11.2018 г.

Договор за доставка на гориво за отопление

публикувано на 04.09.2017 г.

ОбУ "Свети свети Кирил и Методий", село Калековец

ОБЯВЯВА

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП

за Доставка на готови закуски и готов топъл обяд на учениците от ОбУ "Свети свети Кирил и Методий", село Калековец

за учебната 2017-2018 година

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Приложение №1 Предлагана цена

Приложение №2 Техническо предложение

Проект на договор

публикувано на 19.08.2016 г.

ОУ "Св. св. Кирил и Методий", село Калековец

ОБЯВЯВА

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

за Доставка на готови закуски и готов топъл обяд на учениците от ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Калековец

за учебната 2016-2017 година

Договор от 24.11.2016 г. с Консорциум Корект кетъринг ДЗЗД

Анекс от 24.11.2016 г. към Договор за доставка от 16.09.2016 г.

Договор за доставка от 16.09.2016 г.

Протокол от 13.09.2016 г.

Протокол от 02.09.2016 г.

Заповед № 704/29.08.2016 г. за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Калековец за учебната 2016 - 2017 г." - публикувано на 29.08.2016 г.

/files/13497/ckfinder/images/Obyava.pdf

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:

/files/13497/ckfinder/images/Zaglevna%20stranica.pdf

/files/13497/ckfinder/images/0.01-Sudurjanie-KAL.docx

/files/13497/ckfinder/images/0.1-Spisuk-dokumenti-oferta-KAL.docx

/files/13497/ckfinder/images/0.10-Tehn-predl-KAL.docx

/files/13497/ckfinder/images/0.11-Predl-tsena-KAL.docx

/files/13497/ckfinder/images/0.12-Proekt-dogovor-KAL.docx

/files/13497/ckfinder/images/0.2-Adm-sved-KAL.docx

/files/13497/ckfinder/images/0.3-Dekl-zapozn-usloviq-KAL.docx

/files/13497/ckfinder/images/0.4-Dekl-54-1-1-2-7-ZOP.docx

/files/13497/ckfinder/images/0.5-Dekl-54-1-3-5-ZOP.docx

/files/13497/ckfinder/images/0.6-Dekl-ne-e-svurzan.docx

/files/13497/ckfinder/images/0.7-Dekl-dulug-zakon.docx

/files/13497/ckfinder/images/0.8-Dekl-podizp-KAL.docx

/files/13497/ckfinder/images/0.9-Dekl-sugl-podizp-KAL.docx

/files/13497/ckfinder/images/1-PULNO-OPISANIE-PREDMET-KAL.docx

/files/13497/ckfinder/images/2-TEHNICHESKI-SPECIFIKACII-KAL.docx

/files/13497/ckfinder/images/3-POKAZATELI-METODIKA-OCENKA-KAL.docx

/files/13497/ckfinder/images/4-UKAZANIQ-PODGOTOVKA-OFERTA-KALEKOVETS.docx