Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“

СУ "Св. св. Кирил и Методий", село Калековец, е училище с професионални паралелки, в което се обучават и възпитават над 300 деца в подготвителна група и ученици от I до XII  клас.

                Училището е средищно за селата Калековец, Крислово и Динк, разполага със собствен транспорт /училищен автобус/ и осигурява целодневно обучение за учениците от I до VII клас.

                От 2008 г. в СУ „Свети свети Кирил и Методий“, село Калековец се осъществява професионално обучение с прием след завършен седми клас.

 Директор на училището е г-н Диян Бухчев.

История

  • Първото училище в село Калековец е открито през 1855 г.
  • Училището се сдобива със собствена сграда през 1879 г., която е разрушена от Чирпанското земетресение на 18 април 1928 г. През 1929 г. е възстановена, а на 21.09.1970 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Калековец се сдобива с настоящата си сграда.
  • До 1922 г. училището е начално.
  • От 1934 г. училището става основно.
  • От 1966 г. в училището се обучават ученици в VIII клас.
  • От 2008 г. в училището започва професионално обучение на ученици до IX клас.
  • През 2015 г. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Калековец отбеляза своята 160 годишнина.
  • През 2017 г. училището е преобразувано от основно в обединено - с първи гимназиален етап /до X клас/.
  • През 2020 г. училището е преобразувано в средно училище.

 Директор на училището е г-н Диян Бухчев.