Държавен план-прием за учебната 2017-2018 г.

Виж файла

Училищен план-прием за учебната 2017-2018 г.

План-прием за учебната 2016-2017 г.

Заповед за прием в първи клас