Състав и дейност на обществения съвет при СУ "Свети свети Кирил и Методий", село Калековец
Състав:
1. Таня Кънчева - председател
2. Даниела Кънчева-Тонова - член, представител на работодателите
3. Гергана Вълкова - член, представител на родителите
4. Елка Минчева - член, представител на родителите
5. Цветелина Стоичкова - член, представител на родителите