Съобщение до родителите на децата и учениците от ОУ "Свети свети Кирил и Методий", село Калековец за провеждане на събрание на родителите
Покана за участие в събрание на родителите